ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η 30ετής εμπειρία μας και αξιοπιστία μας στον χώρο της ναυτιλίας και της πρακτόρευσης πλοίων αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ναυτιλίας, ενώνουμε την παράδοση με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου.

I.

Πρακτόρευση Πλοίων

Διαδικασίες προκατάπλου, κατάπλου, απόπλου

II.

Υποπρακτορείο

Υποπρακτόρευση τακτικής γραμμής εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Βόλου

III.

Πρακτόρευση Κρουαζιερόπλοιων

Υποπρακτόρευση των κρουαζερόπλοιων της MSC CRUISES SA

IV.

Ναυλοσύμφωνα

Εξειδίκευση σε ναυλώσεις πλοίων και μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμένων

V.

Επίβλεψη διαδικασιών εκφόρτωσης/φόρτωσης

υπο την εμπειρία Α’ Πλοιάρχου

VI.

Συνεργασία με φορείς Λιμένος Βόλου

Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, εργατικών και φορτοεκφόρτωσής

VII.

Εκτελωνισμοί

Εκτελωνιστικές διατυπώσεις εισαγωγών-εξαγωγών παντός φορτίου

VIII.

Μεταφορές φορτίων

Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά

IX.

Πιστοποιητικά πλοίων

Διαδικασίες επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών απο τις Ελληνικές Λιμενικές Αρχές

X.

Αλλαγές πληρωμάτων πλοίου

Προσλήψεις, απολύσεις, μεταβολές στην σύνθεση του πληρώματος

ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η συνεργασία μας με επαγγελματίες του χώρου μας επιτρέπει να μεταφέρουμε μεγάλο όγκο φορτίων ανεξαρτήτως προορισμού.

Χύδην φορτία

Σκραμπ

Σιτηρά

Κατασκευές

Στροφία